پرینت

چاپ


محصولات مرتبط با صنایع چــــــاپ و بسته بندیمحصولات مخصوص لفافهای پلیمری

:کدمحصول

 • مرکب هواخشک

مرکبهای حلال پایه در فامهای مختلف با قابلیت چاپ پذیری و چسبندگی عالی بر روی انواع فیلمها و لفافهای پلیمری، با روشهای اعمال مختلف شامل فلکسو و روتوگراور با قدرت پوشانندگی بالا مورد استفاده قرار می گیرد.

:کد محصول
 • مرکب تابش پز
مرکبهای تابش پز، فاقد حلالهای آلی بوده و درفامهای متنوع بعنوان مرکبهای دوستدار محیط زیست قابلیت چاپ پذیری عالی را برای انواع فیلمهای پلیمری در روشهای اعمال مختلف به همراه می آورد.:کد محصول
 • پرایمر چاپ
پرایمر آب پایه جهت افزایش قابلیت چاپ پذیری مرکبهای تابش پز و سایر مرکبها بر روی فیلمهای پلیمری خام مورد استفاده قرار می گیرد که دارای شفافیت و چسبندگی عالی به انواع لفافهای خام می باشد.:کد محصول
 • چسب کلدسیل
چسب سرد آب پایه با چسبندگی عالی به انواع فیلمهای پلیمری شفاف، صدفی یا متالایز می باشد که برخلاف چسبهای کلدسیل قدیمی، فاقد بوی تند و زننده آمونیاک بوده و بدلیل ماندگاری بالا دچار کپک زدگی نمی شود.:کد محصول
 • چسب هیت سیل
چسبهای حساس به گرما برای بسته بندی انواع فیلمهای پلیمری مورد استفاده قرار می گیرد و دارای قدرت چسبندگی بالا به انواع زمینه های پلیمری می باشد.:کد محصول
 • چسب لمینیت
چسب پلی یورتان آب پایه جهت لمینه کردن خشک انواع فیلمها و یا لمینه کردن تر فیلمهای متخلخل در صنعت بسته بندی استفاده می شود که دارای شفافیت نوری و قدرت چسبندگی اولیه و نهایی بالا به انواع سطوح می باشد.:کد محصول
 • اورپرینت حلال پایه
اورپرینت حلال پایه بر روی فیلمهای پلیمری چاپ شده با مرکبها، جهت ارتقای براقیت و مقاومت به خش آنها مورد استفاده قرار می گیرد. از سایر ویژگی های این شفاف پوشه ها می توان به شفافیت و چسبندگی عالی اشاره نمود.:کد محصول
 • اورپرینت آب پایه
اورپرینت آب پایه بر روی فیلمهای پلیمری چاپ شده با مرکبها، جهت ارتقای براقیت و مقاومت به خش آنها مورد استفاده قرار می گیرد. از سایر ویژگی های این شفاف پوشه ها می توان به شفافیت و چسبندگی عالی اشاره نمود.:کد محصول
 • ورنی تابش پز
ورنی تابش پز دوستدار محیط زیست، فاقد حلالهای آلی بوده و بر روی فیلمهای پلیمری چاپ شده، جهت ارتقای مقاومت به خش استفاده می شود. شفافیت و براقیت بالا و نیز چسبندگی عالی از جمله خواص این محصول است.محصولات مخصوص کاغذ، مقوا و سلوفان:کد محصول
 • ورني براق يووي كاغذ براي ماشين هاي سيلك، سيلندري و افست

اين گروه از ورني ها به عنوان محافظ چاپ و براي افزايش براقيت سطح كار چاپي بر سطح كاغذ و مقوا اعمال مي شوند. ورني هاي اين گروه از براقيت بالا، سرعت خشك شدن زياد و كارپذيري عالي برخوردارند.

:کد محصول
 • ورني براق يووي برجسته براي كارهاي موضعي برروي كاغذ

اين ورني براي اجراي كارهاي موضعي براق روي كاغذ يا ورني هاي مات يووي فرمولبندي شده و از چسبندگي عالي بر روي اين سطوح برخوردار است. فرمول مهندسي شده اين ورني از حفره شدن آن بر روي ورني هاي مات يووي پيشگيري كرده و فيلمي بسيار يكنواخت بر سطح آن ايجاد ميكند.

:کد محصول
 • ورني براق يووي برجسته براي كارهاي موضعي برروي سلوفان

اين ورني براي اجراي كارهاي موضعي براق روي سلوفان مات فرمول بندي شده و از چسبندگي عالي بر روي اين سلوفانها برخوردار است.

:کد محصول
 • ورني براق يووي قابل صحافي

اين ورني در عين براقيت بسيار بالا، چسب هاي صحافي را مي پذيرد و قابليت طلاكوب شدن نير دارد.

:کد محصول
 • ورني مات يووي (سيلك و سيلندري)

اين ورني در عين براقيت بسيار بالا، چسب هاي صحافي را مي پذيرد و قابليت طلاكوب شدن نير دارد.

:کد محصول
 • ورني براق فوق ضخيم (500 تا 2000 ميكرون)

اين ورني براي كارهاي بسيار برجسته بر روي سطوح كاغذ، مقوا و سلوفان طراحي شده است. ورني مذكور ميتواند در عين ضخامت هاي بسيار بالا، بدون هم رفتن خشك شده و هيچگونه تغيير شكلي در زيركار ايجاد نمي كند. اين ورني براي ساخت قطعات نورپز نيز مناسب است.

:کد محصول
 • مركبهاي يووي افست، سيلك و فلكسو براي كاغذ و پلاستيك

مركب هاي يووي افست، سيلك و فلكسوي فراپوشرنگ براي بيشترين بازده كاري طراحي شده اند. براقيت بالا، چسبندگي عالي و سرعت خشك شدن مناسب اين مركب ها، آنها را براي استفاده بر بسياري از سطوح مناسب ساخته است.